در سه ماه ابتدای امسال 42 هزار و 70 پرواز عبوری از آسمان کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.7 درصد رشد دارد. همچنین طی این مدت حدود 16 هزار و 602 پرواز بین‌المللی انجام شد که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 5.5 درصد کاهش‌یافته است. این رقم در سال گذشته حدود 17 هزار و 515 فقره بوده است.

بر اساس آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در سه‌ماهه ابتدای سال گذشته 43 هزار و 54 پرواز انجام‌شده که در سه‌ماهه ابتدای امسال با کاهش شش‌درصدی به حدود 40 هزار و 284 پرواز کاهش‌یافته است.

همچنین تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در سال 96 به بیش از 426 هزار و 684 صورتی رسید که به‌طور متوسط روزانه بیش از یک هزار و 168 پرواز انجام عبوری انجام‌شده است.

آمارها حاکی از انجام 382 هزار و 162 سورتی پرواز عبوری در سال 95 از آسمان ایران بوده است که تعداد آن نسبت به سال 94 حدود 11 درصد رشد داشت.

در طی سال 96 تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران با کاهش 5.8 درصدی از 31 هزار و 993 پرواز به 30 هزار و 126 مورد رسید.

مرداد 97؛ جابه‌جایی بیش از چهار میلیون مسافر در فرودگاههای کشور

همچنین شاخصهای هوانوردی مرداد سال جاری به‌عنوان یکی از پرسفرترین ماه‌های سال، از جابه‌جایی بیش از چهار میلیون و 574 هزار مسافر در فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران خبر میدهد.

مقایسه تعداد پروازهای داخلی و خارجی در سه‌ماهه اول سال 96 و 97

طبق آمار ارائه‌شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در مرداد، با انجام 36 هزار و 544 فروند نشست‌وبرخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 48 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه‌جا کند.

بر همین اساس در مرداد 97، فرودگاه مهرآباد با 11 هزار و پنج فروند بیشترین نشست‌وبرخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی نزدیک به یک‌میلیون و 271 هزار مسافر پرترافیکترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 6601 فروند نشست‌وبرخاست و اعزام و پذیرش نزدیک به 977 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی (ره) با 4733 فروند نشست‌وبرخاست و اعزام و پذیرش بیش از 813 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

دراین بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 15 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس ‌از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش 10 و 152 هزار میلیون کیلوگرم بار و مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون و 762 هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

Leave a Reply

Call Now Button
سیمرغ سفر - ویزا، اقامت و مهاجرت