از طریق این فرم شما میتوانید اطلاعات خود را جهت بررسی برای اخذ ویزای کار انگلیس ویژه رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی توسط کارشناسان سیمرغ سفر در دفتر تهران و انگلیس ارسال نمایید.

ویزای کار انگلیس ویژه پرستاران

فرم ارزیابی ویزای کار پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

  • Drop files here or

    کارشناسان تخصصی سیمرغ سفر بعد از ارزیابی پرونده شما، در صورتی که شرایط لازم برای اخذ ویزای کار انگلیس ویژه رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی را داشته باشید با شما تماس خواهند گرفت.