دسته: اخبار

نامه ریجکتی شینگن

ترجمه بندهای نامه ریجکتی شینگن

برخی متقاضیان ویزای توریستی شینگن با مراجعه به سفارتخانه‌های اروپایی و تقاضای ویزای شینگن با مشکل ریجکتی شینگن مواجه می‌شوند....

اطلاعات بیشتر