ترجمه بندهای نامه ریجکتی شینگن

نامه ریجکتی شینگن

برخی متقاضیان ویزای توریستی شینگن با مراجعه به سفارتخانه‌های اروپایی و تقاضای ویزای شینگن با مشکل ریجکتی شینگن مواجه می‌شوند. رد شدن تقاضای ویزای توریستی شینگن دلایل متعددی دارد. در ریجکت شدن ویزای شینگن در نهایت نظر نهایی افسر پرونده تاثیرگذار است. متاسفانه در سال‌هایی اخیر  سخت گیری‌های بیشتری نسبت به تقاضای ویزای شینگن شهروندان ایرانی اعمال می‌شود. این سخت گیری‌ها بعضا هم چندان منطقی و قابل قبول نیست. سخت گیری‌ها نسبت به پرونده شینگن شهروندان ایرانی اما ضرورت دقت درخصوص ارائه یک پرونده بی نقص و کامل را بیشتر می‌کند. اگر با مشکل ریجکتی ویزای شینگن مواجه شده‌اید، پس از مراجعه به سفارت و یا مراکز کارگزاری یک نامه ریجکتی به شما تحویل داده می‌شود. در این نامه دلایل اصلی رد شدن تقاضای ویزا از نظر افسر کنسولی پرونده در بندهای مختلف مشخص شده است. سیمرغ سفر در این مقاله، بندهای نامه ریجکتی شینگن را برای شما توضیح می‌دهد.

نامه ریجکتی شنگن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه ریجکتی 11 بند دارد

اگر تقاضای ویزای شینگن کرده باشید و تقاضای رد شده باشد، دلایل ریجکتی در یک نامه که شامل 11 بند است ، توضیح داده می‌شود. بسته به نقص‌هایی که پرونده متقاضیان دارد افسر کنسولی ممکن است یک یا چند مورد را برای متقاضی تیک بزند.

مورد اول نامه ریجکتی: مدارک جعلی  

اگر مورد اول نامه رجکتی برای فردی تیک بخورد نشاندهنده جعلی و یا مخدوش بودن مدارک است. به این معناست که برای افسر پرودنده مسجل شده که متقاضی از مدارک غیرواقعی و جعلی استفاده کرده است. اگر برای متقاضی این مورد تیک خورده باشد، کار او برای دفعات بعد و اقدام مجدد برای ویزای شنگن بسیار سخت خواهد بود. پس بهتر است که هیچ گاه از مدارکی در خصوص صحت و واقعی بودن آنها اطمینان ندارید، برای تکمیل پرونده خود اقدام نکنید.

مورد دوم نامه ریجکتی: هدف از سفر نامشخص

اگر مورد دوم برای متقاضای ویزای شنگن تیک  بخورد نشان دهنده هدف از سفر نامشخص است. معنی این بند این است که برای افسر پرونده مشخص نشده که متقاضی دقیقا با چه هدفی قصد سفر دارد. تیک خوردن این قسمت می‌تواند به دلیل شرایط اقامت نامشخص ، نبود مدارک مربوط به اقامت و … باشد.

مورد سوم نامه ریجکتی: توانایی مالی

در صورتی که تمکن ارائه شده و بطور کلی شرایط مالی متقاضی، افسر پرونده را راضی نکند، دلیل رجیکتی مورد سوم خواهد بود.

مورد چهارم نامه ریجکتی: تخلف ویزایی

اگر مورد چهارم برای متقاضی تیک خورده باشد به این معناست که او در سفرهای قبلی خود در حوزه شینگن تخلفاتی داشته است. این تخلف عمدتا شامل مدت زمان اقامت بیش از حد مجاز است. به این معنا که متقاضی بیش از زمانی که در ویزای قبلی او تعیین شده در محدوده شینگن حضور داشته است.

مورد پنجم نامه ریجکتی: دیپورت قبلی

اگرمتقاضی قبلا از یکی از کشورهای حوزه شینگن دیپورت شده باشد، مورد پنجم برای او تیک زده می شود.

مورد ششم نامه ریجکتی: تهدید امنیتی

در مورد ششم ، حضور فرد متقاضی در محدوده کشورهای شینگن به عنوان تهدید محسوب می شود. تیک خوردن مورد ششم به هر دلیلی برای متقاضی می تواند بدترین اتفاق باشد.

مورد هفتم نامه ریجکتی: بیمه درمانی

اگر بیمه درمانی مناسبی را ارائه نکرده باشید به این دلیل ممکن است تقاضای ویزا رد شود.

مورد هشتم نامه ریجکتی: شرایط اقامتی نامشخص

این مورد معمولا برای متقاضیانی است که محل اقامت مشخص و معتبری را ارائه نکره اند. به عنوان مثال افرادی که واچر هتل معتبر ارائه نکرده اند، ممکن است به همین دلیل ریجکت شوند.

مورد نهم نامه ریجکتی: عدم بازگشت

در این مورد افسر پرونده از بازگشت متقاضی از محدوده شینگن اطمینان ندارد.  معمولا افسر پرونده با استناد به شرایط کلی پرونده  متقاضی  به این نتیجه می‌رسد. وضعیت تاهل، سنی، مالی و… می‌تواند در این مسئله تاثیرگذار باشد.

مورد دهم نامه ریجکتی: اقدام از خارج کشور

اگر سفارت کشوری که می خواهید به آن سفر کنید در کشور فرد متقاضی فعال باشد، حتما باید از سفارتخانه مربوطه اقدام کنید. اما اگر به هر دلیلی از کشور دیگری اقدام شود، مورد دهم برای متقاضی تیک زده می‌شود.

مورد یازدهم نامه ریجکتی: انصراف

در این مورد متقاضی در زمان بررسی پرونده توسط افسر درخواست لغو بررسی پرونده را کرده و از درخواست خود منصرف شده است.

پیوستن به گفتگو

یک دیدگاه در “ترجمه بندهای نامه ریجکتی شینگن”

  • اردلان

    لایک

    پاسخ

مقایسه املاک

مقایسه