سفر به ایران 50 درصد ارزان شد

ایران

سفر به ایران برای گردشگران خارجی تا 50 درصد ارزان تر شده است برای همین آمد و شد از کشور های همسایه تا 51 درصد بیشتر شده ، اما هنوز گردشگران کشور های دیگر را وسوسه نکرده .

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه