اپلای کردن برای اخذ ویزای انگلیس

اگر قصد سفر به انگلیس یا اخذ اقامت این کشور را دارید، در این صفحه از وب سایت سیمرغ سفر شما ‌می‌توانید اطلاعاتی دقیق، جزئی و بسیار مفید در مورد اخذ ویزای انگلیس کسب کنید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد حضور در جلسه سفارت برای گرفتن ویزای انگلیس وجود دارد.

بخش ها

انتخاب ویزا

آماده کردن پرونده

تعیین وقت ملاقات

تصمیم گیری در مورد پرونده شما

حضور در جلسه سفارت

بعد از ثبت نام برای اخذ ویزای انگلیس، از شما درخواست خواهد شد تا به صورت حضوری در یک مرکز صدور ویزای انگلیس – حضور در جلسه سفارت – برای ارائه اطلاعات بیومتریک خود شامل اثر انگشت و یک عکس شرکت کنید.

در جلسه مذکور،  شما باید مدارکی ارائه کنید که نشان می دهد شما واجد شرایط دریافت ویزای انگلیس هستید. در چک لیست مدارکی که در پرونده شما موجود است، تمام مواردی که باید ارائه شود وجود دارد.

مشاوره اقامت انگلیس

برخی مراکز صدور ویزا ممکن است در زمان بررسی پرونده، نیاز به نگهداری پاسپورت یا مدارک شما داشته باشند.

ممکن است نیاز به مراجعه حضوری به یکی از نزدیک ترین مراکز صدور ویزا (حتی در یک کشور دیگر) داشته باشید.

اگر برای کسی دیگر ثبت نام کرده اید

شخص متقاضی باید برای ارائه اطلاعات بیومتریک خود و همچنین مدارک، در مرکز صدور ویزا حضور پیدا کند.

آن ها همچنین باید یک کپی از فرم پرونده خود را به منظور تایید صحیح بودن اطلاعات امضا نمایند.

 قبلی: آماده کردن پرونده

 بعدی: تصمیم گیری در مورد پرونده شما